APPLY NOW

Projectleider ICT-platform

Location: Ghent
Start date: 2019-01-08

End date: 2019-01-13

Introduction


Voor een klant die de coördinatie voorziet tussen de verschillende nutsvoorzieningen in Vlaanderen, zijn we opzoek naar een senior ICT projectleider.

De nutsbedrijven stemmen hun infrastructuurwerken met elkaar af, op basis van een gecoördineerde aanpak, met als doel minder hinder te garanderen tijdens openbare werken.

Einddatum voorstellen kandidaten: 15/01/2019

Voor deze vacature wordt verwacht dat u een (kort) plan van aanpak indient.

Gewenste startdatum: 04/02/2019

Einddatum 03/02/2020

Locatie: Standplaats in Gent met regelmatige verplaatsingen naar andere vestingen van vennoten in Vlaanderen & Brussel.

Full-time (250 werkdagen)


Company/Department


De projectleider die we zoeken zal instaan voor volgende taken:

• Zelfstandig instaan voor het beheer van een groep projecten kaderend in een strategische doelstelling.
• Leidt de verscheidene ICT-projecten en neemt de projecten op vanuit de klant zijn standpunt.
• Staat in, via samenwerking met andere entiteiten en projectverantwoordelijken, voor het tijdig en correct opleveren van de projecten.
• Vormt de brug tussen business en de integrator en neemt samen met de programmamanager de verantwoordelijkheid op rond de projecten.
• Werkt actief mee aan de informatiedoorstroming en communicatie m.b.t. de ICT-projecten
• Werkt nauw samen met de senior business analist voor het betrekken van de business bij de projecten.
• Kan vanuit zijn/haar kennis de ICT-oplossing mee challengen en valideren, en deze toetsen aan de business noden.
• Vormt het eerste aanspreekpunt naar de business sponsor, en heeft vanuit die rol oog voor de meerwaarde voor de klant én elke vennoot binnen een project.


Function information


• Het project opstarten en definiëren op basis van de goedgekeurde blauwdrukoefening en de architectuuroefening:
o Je stelt het projectbudget voor en doet de nodige aanbevelingen hieromtrent
o Je vertaalt de projectdoelstellingen naar project-deliverables
o Je staat in voor het plannen van het project en het inbouwen van de nodige projectcontroles.
• Neemt deel aan project status meetings, van de lopende projecten.
• Je waakt over de timing, scope en kost en rapporteert regelmatig aan de opdrachtgever. Je stuurt bij waar nodig.
• Helpt business behoeften vertalen naar IT requirements en werkt hiervoor samen met de senior business analist.
• Levert conceptuele inbreng en denkt oplossingsgericht.
• Verantwoordelijke voor de validatie van business specificaties en oplossing
• Ondersteunt de business bij het begrijpen en implementeren van nieuwe ICT-oplossingen.
• Bewaakt de afgesproken oplossing en daagt deze uit op zijn degelijkheid.
• Via de nodige voortgangsrapportering de verschillende beslissingsorganen gepast bij het project betrekken. Je neemt de nodige initiatieven om de projecten binnen de gestelde criteria (kwaliteit, tijd, scope, budget) te laten verlopen.
• Verantwoordelijk voor het wijzigingsbeheer van de projecten (change requests), volgt openstaande acties/issues en risico’s op.
• Stelt en volgt de testplanning en opleidingsplanning mee op en ondersteunt de veranderingsbegeleiding
• Faciliteert de escalatie.


Requirements


• Je bent in het bezit van een master diploma
• Je hebt een sterke ICT-affiniteit- en een bedrijfskundige achtergrond
Minimum 10 jaar ervaring in projectbeheer
• Algemeen inzicht in besluitvormingsprocessen, meer specifiek multi party samenwerking (onderhandelingsvaardigheden in een complex netwerk)
• Breed interesseveld en kan je snel inwerken in bedrijfsprocessen en de posities van de verschillende vennoten.
• Ervaring met het werken in grote bedrijven (bij voorkeur in de utility-sector, >10 jaar).
• Projectmanagement methodologie
Voldoende kennis van Prince2 (> 10 jaar) en aanverwante projectmethodologie en voldoende aantoonbare kennis van Agile (>5 jaar) om de change trajecten te kunnen kaderen, uitvoeren en inplannen binnen een PRINCE2-Agile omgeving.
•Inzichten in de procesdomeinen van het project
• Analytisch
• Georganiseerd en kan betrokken medewerkers motiveren en coördineren
• Betrokkenheid: kan zich ten volle inzetten door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten en het gevoel ‘samen de schouders er onder’ zetten nastreven.
• Klantgerichtheid: gericht luisteren, proactief en constructief problemen of opportuniteiten detecteren.
• Betrouwbaarheid: Iedereen fair en objectief behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.
• Opbouwen van relaties en netwerken.
• Resultaatgerichtheid: resultaten genereren door de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van geleverde prestaties, opportuniteiten te herkennen, doelgericht binnen de deadlines de gepaste acties ondernemen.
Aantoonbare ervaring met communicatie en dieptebevraging (>10 jaar)

Bereid zijn om een plan van aanpak uit te werken.


Information


Wim Jacobs +32 (0)2 542 63 93


Apply now

First name *

Last name *

Email *

Mobile *

Country

Remark

You are about to register as a client with 3W, brand for Smart Human Capital Group. During your registration, the company will collect and use information about you to make available our services and maintain our relationship with you. Our Privacy Information Statement explains how we collect and use information about you and the rights you have.

Where you choose to give us so called ‘sensitive information’ other than where we ask for it, by giving us that information, you agree that we may use it in the way set out in the Privacy Information Statement.

Upload your cv (select a file) *  • company logo
  • company logo
  • company logo
  • company logo

Find the right talent

Do you want to take the next step in your career? Are you ready for a new challenge?

Get in touch!

Subscribe to our newsletter

We look forward to sharing our knowledge and news with you.